Disclaimers

Behandelen
Fresh Health staat voor integriteit, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Verschillende disclaimers treft u onder de foto aan. Uw feedback, vragen en/of opmerkingen waarderen wij zeer. U kunt hiervoor ons formulier op de contactpagina gebruiken waarvoor bij voorbaat dank.

Disclaimer behandelingen en begeleiding

Fresh Health is een initiatief om nieuwe invalshoeken aan te reiken aan mensen die alles al hebben gedaan om een positieve wending te geven aan hun welzijn maar onderhand aan het ‘einde van hun latijn’ zijn.

Fresh Health zelf, geeft geen behandelingen maar we bieden (ontplooings)ruimte aan mensen (op persoonlijke titel, therapeuten en/of behandelaars) die geheel voor eigen rekening, verzekering en verantwoording klanten behandelen of mensen begeleiden in zelfhulpgroepen.

De mensen die bij Fresh Health praktijk houden of als extra vestiging gebruiken om bijzondere behandelingen uit te voeren, passen bij het gedachtegoed van Fresh Health. Fresh Health is echter niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de behandelingen, dat zijn de therapeuten en begeleiders zelf. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden van de door u gekozen therapeut of begeleider aan de corresponderende therapeut of begeleider te vragen.

U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de acties die u wel of niet onderneemt aangaande uw gezondheid. U wordt overigens vrijblijvend aangeraden om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke situatie.

E-mail disclaimer Nederlands

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Fresh Health BV zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Fresh Health geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.

De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent verzoekt Fresh Health u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Fresh Health u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

Email disclaimer English

All e-mail messages (including attachments) are given in good faith by Fresh Health BV cannot assume any responsibility for the accuracy or reliability of the information contained in these message (including attachments), nor shall the information be construed as constituting any obligation on the part of Fresh Health.

The information contained in messages (with attachments) from Fresh Health may be confidential or privileged and is only intended for the use of the receiver named. If you are not the intended recipient, you are requested by Fresh Health to delete the message (with attachments) without opening it and you are notified by Fresh Health that any disclosure, copying or distribution of the information contained in the message (with attachments) is strictly prohibited and unlawful.

Website disclaimer Nederlands

Deze website is bedoeld om algemene informatie over Fresh Health te verstrekken. Alle inhoud, waaronder teksten, afbeeldingen, foto’s en video’s is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bezoekers die niet akkoord gaan met de disclaimer hebben geen toegang tot deze webpagina’s.

De informatie op deze site is niet bedoeld of impliciet als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. U dient de informatie op deze site voor de diagnose of behandeling van een gezondheidsprobleem of het voorschrijven van medicijnen niet te gebruiken. U bepaalt zelf de waarde ervan voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u wel of niet onderneemt aangaande uw gezondheid. U wordt overigens vrijblijvend aangeraden om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke situatie.

De sitehouder van deze website, Fresh Health BV, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links, of richtlijnen op deze website. Foto’s van deze website zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid. De auteursrechten op de website berusten bij de eigenaar van de website, Fresh Health BV, tenzij anders aangegeven.

Website disclaimer English

This website is intended to provide general health information.

This website should not be used as a substitute for medical advice, diagnosis or treatment of any health condition or problem. Users of this website should not rely on information provided on this website fort heir own health problems.

Any questions regarding your own health should be addressed to your own physician or other healthcare provider.

 

contact